menu dblex
svårtolkad
adjektiv
dunkel
svår
kryptisk

Alla synonymer går att klicka på.