menu dblex
kryptisk
adjektiv
hemlighetsfull
dunkel
gåtfull
förborgad
hemlig
obegriplig
lönnlig
mörk
svårtolkad
svårtydd

Alla synonymer går att klicka på.