menu dblex
svårfattlig
adjektiv
dunkel
abstrus
svår
obegriplig
djup
djupsinnig
svårbegriplig
oklar
abstrakt
otydlig
fördold
benig
nebulös

Alla synonymer går att klicka på.