menu dblex
abstrus
adjektiv
dunkel
svårförståelig
svår
svårbegriplig
svårfattlig
obestämd
formlös
obegriplig

Alla synonymer går att klicka på.