menu dblex
svårförståelig
adjektiv
svårbegriplig
dunkel
abstrus
svår
svårsmält
abstrakt
mörk

Alla synonymer går att klicka på.