menu dblex
styvnad
substantiv
styvhet
appretur
I uttryck
styvnad på segel

Alla synonymer går att klicka på.