menu dblex
styvhet
substantiv
appretur
styvnad
rigiditet
stelhet

Alla synonymer går att klicka på.