menu dblex
stränghet
substantiv
bestämdhet
noggrannhet
fasthet
eftertryck
skärpa
beviskraft

Alla synonymer går att klicka på.