menu dblex
beviskraft
substantiv
stringens
skärpa
logik
stränghet
styrka

Alla synonymer går att klicka på.