menu dblex
storman
substantiv
magnat
pamp
dignitär
matador
aristokrat
storhet
storgubbe
herre
herreman
jätte
titan
heros
mäktig man

Alla synonymer går att klicka på.