menu dblex
herreman
substantiv
herre
aristokrat
storman
överklassare
grandseigneur
herrskap
ståndsperson
adelsman
herrskapskarl
Se även
herremän

Alla synonymer går att klicka på.