menu dblex
stiga upp
verb
lämna marken
stiga
gå upp
uppstiga

Alla synonymer går att klicka på.