menu dblex
uppstiga
verb
stiga upp
stiga

Alla synonymer går att klicka på.