menu dblex
stiftelse
substantiv
institution
inrättning
anstalt
institut
hem
samfund
donation
fond
fundation
I uttryck
from stiftelse

Alla synonymer går att klicka på.