menu dblex
institution
substantiv
inrättning
anstalt
stiftelse
institut
hem
samfund
utbildningsanstalt
avdelning
I uttryck
det har blivit en institution

Alla synonymer går att klicka på.