menu dblex
stäva
substantiv
kärl
spann
ämbar
bytta
hink
laggkärl
kanna
stäva
verb
styra kosan mot
sätta kurs på
gå mot
hålla kurs på
rikta kursen mot
segla
styra

Alla synonymer går att klicka på.