menu dblex
hink
substantiv
ämbar
spann
kärl
stäva
balja
hämtare
pyts

Alla synonymer går att klicka på.