menu dblex
ställa i ordning
verb
arrangera
ordna
förbereda
iordningställa
rangera
ordna upp
stöka

Alla synonymer går att klicka på.