menu dblex
rangera
verb
ordna
ställa i ordning
placera
gruppera
reda
reda upp
flytta
växla

Alla synonymer går att klicka på.