menu dblex
språklig
adjektiv
lingvistisk
filologisk
språkvetenskaplig
verbal
I uttryck
betydelsebärande språklig enhet
språklig otymplighet

Alla synonymer går att klicka på.