menu dblex
verbal
adjektiv
ordagrann
bokstavlig
efter bokstaven
uttrycklig
ord för ord
muntlig
språklig

Alla synonymer går att klicka på.