menu dblex
spisa
verb
äta
förtära
inmundiga
intaga
inta
smaka
lyssna
höra på
höra
avnjuta

Alla synonymer går att klicka på.