menu dblex
inmundiga
verb
äta
förtära
intaga
spisa
inta
tära
sätta i sig
dricka

Alla synonymer går att klicka på.