menu dblex
spetsarna
substantiv
honoratiores
gräddan
de makthavande
notabiliteterna
pamparna
de främsta
eliten
Se även
spets
spetsar

Alla synonymer går att klicka på.