menu dblex
pamparna
substantiv
de styrande
de höga herrarna
överheten
de som bestämmer
makthavarna
spetsarna
topparna
Se även
pamp

Alla synonymer går att klicka på.