menu dblex
spärrhake
substantiv
broms
hämsko
spärr
hållhake

Alla synonymer går att klicka på.