menu dblex
broms
substantiv
hämsko
spärrhake
hinder
kapson
spärr
baksträvare
käpp i hjulet
spärrinrättning
motstånd
I sammansättning
handbroms
Relaterade ord
pedal
Grupp
insekt

Alla synonymer går att klicka på.