menu dblex
spärrar
substantiv
skrankor
Se även
spärr

Alla synonymer går att klicka på.