menu dblex
skrankor
substantiv
råmärken
gräns
band
barriärer
begränsningar
gränser
inskränkningar
murar
skiljemurar
spärrar
begränsning
hinder
tygel
Se även
skranka

Alla synonymer går att klicka på.