menu dblex
tygel
substantiv
töm
rem
träns
grimma
kapson
hämsko
band
tvång
hållhake
skranka
styr
välde
Se även
tyglar
tyglarna

Alla synonymer går att klicka på.