menu dblex
som hör till borgarklassen
substantiv
borgerlig

Alla synonymer går att klicka på.