menu dblex
borgerlig
adjektiv
ofrälse
som hör till borgarklassen
civil
icke kyrklig
medborgerlig
samhällelig
världslig
ordentlig
anständig
god
enkel
Relaterade ord
kälkborgerlig

Alla synonymer går att klicka på.