menu dblex
smädeskrift
substantiv
nidskrift
pamflett
paskill
diatrib
skandalskrift
persiflage
libell

Alla synonymer går att klicka på.