menu dblex
nidskrift
substantiv
smädeskrift
pamflett
diatrib
paskill
skandalskrift
persiflage

Alla synonymer går att klicka på.