menu dblex
slipa av
verb
hyfsa
justera
avslipa
fasa av
fasettera
trimma
nöta av

Alla synonymer går att klicka på.