menu dblex
avslipa
verb
hyfsa
jämna
fila
polera
slipa av

Alla synonymer går att klicka på.