menu dblex
sleva i sig
verb
slafsa
glufsa
vräka i sig
slafsa i sig
sörpla
äta
äta glupskt
slänga i sig

Alla synonymer går att klicka på.