menu dblex
glufsa
verb
sluka
äta glupskt
vräka i sig
sleva i sig
gluffa
slafsa
svälja
I uttryck
glufsa i sig

Alla synonymer går att klicka på.