menu dblex
skriva ut
verb
ordinera
friskskriva
Relaterade ord
påbjuda
utskriva

Alla synonymer går att klicka på.