menu dblex
skrift på väggen
substantiv
mene tekel
memento
varning

Alla synonymer går att klicka på.