menu dblex
memento
substantiv
varning
påminnelse
mene tekel
skrift på väggen
fingervisning
maning
näsbränna

Alla synonymer går att klicka på.