menu dblex
skraffera
verb
schattera
skugga
markera
strecka

Alla synonymer går att klicka på.