menu dblex
schattera
verb
nyansera
skugga
förtona
avskugga
avtona
skraffera

Alla synonymer går att klicka på.