menu dblex
sinnesstyrka
substantiv
själsstyrka
karaktär
fasthet
behärskning
moral
anda
jämvikt
sinneslugn

Alla synonymer går att klicka på.