menu dblex
sinneslugn
substantiv
sinnesro
fattning
jämnmod
jämvikt
stoicism
frid
lugn
själsfrid
harmoni
balans
serenitet
saktmod
själsstyrka

Alla synonymer går att klicka på.