menu dblex
saxa
verb
klippa
citera
hugga
låna
trycka av
korsa
korsställa
låta skjuta över

Alla synonymer går att klicka på.