menu dblex
citera
verb
hänvisa till
anföra
åberopa
referera
återge
saxa
utmärka med citationstecken

Alla synonymer går att klicka på.