menu dblex
sakkunskap
substantiv
expertis
fackmän
sakkunniga
erfarenhet
auktoritet
know-how
kännedom
fackkunskap
kompetens
sakförstånd
Se även
sakkunskapen

Alla synonymer går att klicka på.