menu dblex
sakförhållande
substantiv
faktum
realitet
verklighet
omständighet
Se även
sakförhållanden

Alla synonymer går att klicka på.