menu dblex
realitet
substantiv
verklighet
faktum
sanning
avgjord sak
fakticitet
sakförhållande
realia

Alla synonymer går att klicka på.